Educatie

Decizia Consiliul Director FER , departamentul Educatie

Avind in vedere preocuparea FER pentru o perfectionare profesionala permanenta, Consiliul Director a luat in discutie activitatea educationala la nivelul antrenorilor, arbitrilor, stewarzilor, sefilor de pista, veterinarilor, etc.

  • S-a decis organizarea periodica (cel putin anual) a unor seminarii de actualizare a cunostintelor.Pentru activitatea educationala se impune constituirea unei comisii care sa fundamenteze un plan de invatamint similar si premergator piramidei FEI Coaching System, pentru toate disciplinele practicate in Romania.Ca o prima masura, d-ul Alexandru Iavorovski este numit coordonatorul acestea± comisii, urmind ca dinsul sa propuna Consiliului componenta comisiei;
  • Se vor comunica Scolii Nationale de Antrenori lectorii abilitati de FER pentru disciplina echitatie: prof. Alexandru Iavorovski , col (r) Vasile Tudor. De asemenea, se va comunica bibliografia obligatorie anexata;
  • Se vor cauta forme de finantare a editarii sau multiplicarii manualelor listate.

 

BIBLIOGRAFIE
Curs Atelaje 2010 A.Iavorovski
Curs de perfectionare antrenori 1965 reeditat 2007 colectiv
Ghidul Sefului de Pista 2009 A.Iavorovski
Introducere in Anduranta 2010 A.Iavorovski
Manual de calarie pentru instructori Vol. I 2009 A. Iavorovski