Convocator AG Nr 301 din 11 Octombrie 2022

Convocator AG Nr 301 din 11 Septembrie 2022

În conformitate cu dispozitiile art. 22, art. 28 şi art. 29 din Statutul FEDERATIEI ECVESTRE ROMÂNE, vă invităm să participati la şedinta Adunării Generale de Alegeri, ce umează să se desfăşoare la data de 26.11.2022, începând cu ora 14:30, în incinta Hotel Ramada (HP Tower One), Str. Calea Bucureştiului, nr. 13, Municipiul Săcele, judetul Braşov, cod poştal 505600, cu următoarea:

Ordine de zi:

I. Raport de Activitate Preşedinte Marilena Mladin
II. Raport financiar –contabil
III. Alegeri pentru functiile din cadrul Consiliului de Administratie, după cum urmează:
 • Preşedinte F.E.R. – Preşedinte al CA
 • Vicepreşedinte F.E.R. – Vicepreşedinte al CA
 • Reprezentant Colegiul Oficialilor
 • Reprezentant Comisia de Andurantă
 • Reprezentant Comisia de Atelaje
 • Reprezentant Comisia de Concurs Complet
 • Reprezentant Comisia de Dresaj
 • Reprezentant Comisia de Obstacole
 • Reprezentant Comisia de Voltijă
 • Reprezentant Comisia Veterinară
 • Reprezentant Proprietari de Cai
 • Reprezentant sportivi
 • Reprezentant pentru Marketing si Promovare
IV. Alegerea cenzorului
V. Alegerea Preşedintelui Comisiei de Apel a Federatiei Ecvestre Române
VI. Diverse

Facem precizarea şi vă rugăm respectuos să retineti şi să aveti în vedere faptul că, în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) şi alin. (3) din Statutul Federatiei, cu minim 7 (şapte) zile înainte de data şedintei Adunării Generale, structurile sportive afiliate, cu drept de vot, au posibilitatea de a transmite, în scris, la Registratura Generală a FER, situată în cadrul Sălii Polivalente, Str. Piscului nr. 10, etaj 2, camera 212 sau pe e-mail: contact@fer.org.ro , propunerile de candidati pentru functiile din cadrul Consiliului de Administratie, pentru Cenzor şi Preşedintele Comisiei de Apel, insotite de confirmarea, în scris, a candidatului şi CV-ul acestuia. Candidatii la functia de Preşedinte al FER trebuie să fie cetăteni români, să beneficieze de toate drepturile civile şi/sau politice, referitor la dreptul de a alege şi a fi ales, să facă dovada absolvirii de studii superioare (universitare), respectiv dovada că nu au niciun fel de relatii contractuale cu Federatia. La acceptarea propunerii de candidat la functia de Preşedinte, persoanele desemnate vor prezenta, până cu 3 (trei) zile înainte de data şedintei Adunării Generale, pe lângă CV, şi un proiect pe 4 (patru) ani, de dezvoltare a activitătii ecvestre.

Candidatii la functiile de Vicepreşedinte, respectiv de Membru în cadrul Consiliului de Administratie, trebuie să fie cetăteni români, să fi împlinit vârsta de 25 ani, să beneficieze de toate drepturile civile şi/sau politice, referitor la dreptul de a alege şi a fi ales, şi să fi sustinut, financiar sau logistic, diverse actiuni pentru promovarea şi dezvoltarea activitătii ecvestre; persoanele desemnate vor prezenta, până cu 3 (trei) zile înainte de data şedintei Adunării Generale, pe lângă CV, şi un proiect pe 4 (patru) ani, de dezvoltare a activitătii ecvestre. Candidatii la functia de Cenzor trebuie să fie cetăteni români care au împlinit vârsta de 25 ani, care beneficiază de toate drepturile civile şi/sau politice, referitor la dreptul de a alege şi a fi ales, şi detin, în mod obligatoriu, cunoştinte în domeniul financiar-contabil, să nu facă parte din niciun alt organism al FER şi să nu detină calitatea de salariat al Federatiei, respectiv să facă dovada că nu au niciun fel de relatii contractuale cu FER sau cu o structură sportivă afiliată la Federatie.

Candidatii la functia de Preşedinte al Comisiei de Apel trebuie să fie cetăteni români care au împlinit vârsta de 25 ani, care beneficiază de toate drepturile civile şi/sau politice, referitor la dreptul de a alege si a fi ales, prioritate având persoanele care detin pregătire juridică, atestată conform legii.

Preşedinte FER,
Marilena MLADIN

Ti-a placut articolul?
Distribuie articolul:   

Cele mai apreciate articole

Logo Federatia Ecvestra Romana
Hei! Te pot ajuta cu ceva?