Consiliul de administratie

Consiliul de Administratie

CA este format din 12 membri , din care 75% trebuie sa fie reprezentanti ai structurilor afiliate:

 1. Prim vice preşedinte: Kelemen Atila
 2. Al doilea vice preşedinte: Alexandru Băișanu
 3. Al doilea vice preşedinte: Marilena Mladin
 4. Secretar general: Claudiu Seliștean
 5. Consilier economic: Cornel Erhan
 6. Reprezentant al cluburilor de drept privat: Alin Cătinaș
 7. Reprezentant al cluburilor de drept privat: Emeric Jakab
 8. Reprezentant al cluburilor de drept public: Ionel Bucur
 9. Reprezentant al organizatorilor de competiţii: Mihnea Vîrgolici
 10. Reprezentant al arbitrilor: Vadim Iavorovski
 11. Reprezentant al antrenorilor: Radu Ilioi
 12. Reprezentant al sportivilor: Teodor Pancă

Comisia de Atelaje

Președinte: Atilla Kelemen

Membri:        

 1. Emeric Jakab
 2. Róbert Bartha
 3. Lajos Rákóczi
 4. István János Antal
 5. Vilmos  Pál
 6. Tibor Bajkó

Comisia de Concurs Complet

Președinte: Mihnea Vîrgolici

Membri:

 1. Adrian Gândilă
 2. Mădălina Henteș
 3. Alexandru Iavorovski
 4. Ioan Țincu
 5. Oliviu Delescu
 6. Viorela Mălușel

Comisia de Obstacole

Președinte: Mihai Neacșa

Membri:

 1. Ionel Bucur
 2. Norbert Schumann
 3. Aurel Cojocariu
 4. Teodor Pancă
 5. Răzvan Bozan
 6. Grădinaru Leonte

Comisia de Anduranță

Președinte: Răzvan Ștefănescu

Membri:

 1. Viorela Mălușel
 2. Dan Ignătescu
 3. Cristian Molnar
 4. Ralu Iavorovski

Comisia de Dresaj

Președinte: Selina Alexandrescu

Membri:

 1. Marius Curteanu
 2. Maria Ardelea
 3. Anca Roman
 4. Anca Bogdan

Comisia de Voltije

Președinte: Flavia Bochiș

Membri:

 1. Mariana Moisei
 2. Noemi Boer

Colegiul Antrenorilor

Președinte: Radu Ilioi

Membri:

 1. Dresaj – Izabela Nădășan
 2. Obstacole – Claudiu Gheorghe
 3. Obstacole – Luca Ruxandariu
 4. Concurs complet – Mădălina Henteș
 5. Voltije – Flavia Bochiș
 6. Atelaje – Melinda Kelemen

Colegiul Arbitrilor

Președinte: Vadim Iavorovski

Membri:

 1. Atelaje – Melinda Kelemen
 2. Obstacole – Ionel Ungureanu
 3. Obstacole – Mariana Moisei
 4. Anduranță – Ralu Iavorovski
 5. Concurs complet – Anca Bogdan
 6. Dresaj – Anghel Donescu

Comisia Medicală, Veterinară și Antidoping

Președinte: Anca Bogdan

Membri:

 1. Vadim Vîrgolici
 2. Octavian Ilișoi

Comisia de Competiții, Strategie și Învățământ

Președinte: Alexandru Iavorovski

Membri:

 1. Mariana Moisei
 2. Laurențiu Covaci
 3. Sorin Alexandrescu
 4. Vadim Vîrgolici

Comisia Juridică și de Disciplină

Președinte: Alin Cătinaș

Membri:

 1. Dragoș Bănică – consilier juridic
 2. Teodor Pancă – reprezentantul sportivilor
 3. Alexandru Iavorovski – steward general al competițiilor
 4. Cornelia Vîrgolici – reprezentant veterinar

CA conduce activitatea federatiei in perioada dintre doua AG si se intruneste ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin de 6 ori pe an.
Hotararile CA sunt valabile numai daca acestea sunt adoptate cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui este preponderent.
Sedintele CA sunt statutare in prezenta a jumatate + 1 din numarul total al membrilor.
ANS poate sa suspende hotararile CA daca acestea contravin Legii, normelor emise de ANS, Statutului sau Regulamentelor proprii ale Federatiei.
La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal in care se inscriu problemele discutate si hotararile adoptate; PV se semneaza de mebrii prezenti.
Membrii CA care, pe parcursul unui an calendaristic nu participa la cel putin jumatate din numarul sedintelor acestuia, isi pierd automat calitatea de membru, urmand ca la prima AG sa fie inlocuiti.
Reprezentantii ANS si COSR, participa la sedinte ori de cate ori considera necesar.