Departamentul tehnic

Departamentul tehnic are in componenta Comisiile tehnice si Colegiilor si sunt sub coordonarea SG.
Directorii comisiilor sunt numiti de catre CA, la prima sedinta de consiliu.
Comisiile tehnice :
A. Comisia de Competitii, strategie si invatamint: Alexandru Iavorovski
1. analizeaza, informatizeaza si documenteaza cu cele mai recente metodici
2. propune strategii
3. organizeaza, alaturi de Colegiul de resort, cursuri pentru arbitri si stewarzi; elibereaza carnetele respective
4. traduce, elaboreaza si difuzeaza materiale informative
5. organizeaza cursurile de monitori eliberand atestate
6. elaboreaza calendarul competitional
7. verifica avant-programele, conditiile de organizare
8. evalueaza bazele sportive
9. tine evidenta rezultatelor si calificarilor (baza de date)
10. organizeaza cursuri de steward
11. evalueaza bazele cluburilor candidate la afiliere
12. face legitimari, transferari si vizari
13. propune sistemul de taxe
14. elaboreaza sistemul de clasificari sportive
B. Comisia Juridica si de disciplina: Nicu Ceausescu
C. Comisia medicala, veterinara, antidoping: Nagy Tamas
D. Comisia Atelaje: Kelemen Atilla
E. Comisia Concurs Complet: Viorel Bubau
F. Comisia Dresaj: Anca Bogdan
G. Comisia Enduranta: Gabos Bella
H. Comisia Obstacole: Claudiu Selistean
Colegiile
A. Colegiile sunt conduse de membrii CA alesi pentru aceasta functie.
B. Colegiul Antrenorilor reprezentat de Andrei Costea care are urmatoarele atributii:
1. actualizeaza informatia in domeniu
2. propune regulamente
3. face planuri de pregatire al loturilor
4. desemneaza Selectionerul national
5. propune spre aprobare CA selectia loturilor
6. pregatire centralizata
7. analize
8. se ocupa de formarea si perfectionarea antrenorilor, impreuna cu Comisia de strategie si invatamint, in colaborare si sub egida Centrului National de formare si perfectionare a Antrenorilor.
C. Colegiul Arbitrilor reprezentat de Vadim Iavorovski:
1. propune regulamente
2. face delegari
3. asigura asistenta si jurizarea tuturor competitiilor
4. colaboreaza cu sefii de pista
5. se ocupa de formarea si perfectionarea arbitrilor, impreuna cu Comisia de strategie si invatamint