Adunarea generala

AG reprezinta instanta suprema a FER.
AG de alegeri are loc o data la patru ani de la precedenta, indiferent daca aceasta a fost una ordinara sau extraordinara, si se convoaca de catre CA cu 30 de zile inaintea datei de functionare
AG anuala se convoaca de CA cu cel putin 30 de zile inaintea date de desfasurare.
AG extraordinara poate fi convocata astfel:
– de catre CA, daca acest lucru este solicitat in scris de majoritatea absoluta (50% + 1) a acestuia, sau ca urmare a depunerii unei motiuni de neincredere semnata de cel putin de ½ din delegatii cu drept de vot, participanti la ultima AG;
– de ANS in cazuri exceptionale, abateri grave de la normele generale privind activitatea sportiva.
Componenta AG:
A. Cu drept de vot:
– reprezentantii desemnati de structurile afiliate.
– reprezentantii Asociatiilor Judetene (1 asociatie = 1 vot);
B. Fara drept de vot (invitati):
– cite un reprezentant al membrilor asociati;
– presedinti, vicepresedinti, membrii onorifici;
– reprezentant ANS;
C. Pot participa:
– reprezentanti mass-media invitati ai CA;
– reprezentanti ai organismelor internationale.
Atributiile Adunarii Generale
A. adopta statutul si modificarile ulterioare aduse acestuia cu avizul prealabil al ANS;
B. aproba strategia activitatii programe si planuri pe termen mediu si lung, precum si planurile anuale de activitate;
C. aproba Raportul anual;
D. aproba executia bugetara pe anul incheiat si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul care urmeaza;
E. aproba, la propunerea CA, sistemul competitional national, regulamentul de transferari interne si internationale, precum si regulamentul de clasificare sportiva;
F. alege Comisia de redactare a Procesului Verbal si Comisia de valiadare a voturilor;
G. alege CA (presedinte, vice-presedinti, membrii) si Colegiul Juridic, desemneaza membrii de onoare ai Federatiei;
H. ratifica radierea propusa de Colegiul Juridic;
I. aproba anual cuantumul cotizatiilor si taxelor percepute de FER.
J. aproba afilierile, avizate de CA;
K. G extraordinara se organizeaza in situatia de alegeri anticipate sau de dizolvare a FER, in conditiile aliniatului 4 din prezentul articol.
L. Alege cenzorul sau Comisia de cenzori