F E D E R A Ţ I A   E C V E S T R Ă   R O M Â N Ă

şi

C L U B U L  S P O R T I V  M U N I C I P A L  S I B I U

 

Organizează în perioada 26-28  MAI  2017

La Baza Hipică SIBIU

Concursul Naţional de Sărituri peste Obstacole

CUPA MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

Comitetul de organizare:

Preşedinte de concurs:                               Mosin Daniel

Comitet organizare:                                    Pahomi Cristian

Bucur Adelina

Director de concurs:                              Comsa Ioan

Juriul de teren:                                 

Preşedinte:                                                   Moisei Mariana

Membri:                                                        Selistean Claudiu

Bucur Ionel – prin rotatie

Ilioi Radu – prin rotatie

Comisia de apel:                                   Bucur Ionel

Ilioi Radu

Şef de pistă:                                            Ionescu Petre

Asistent şef de pistă:                           Gruia Deac Ioan

Steward                                                    Neacsa Mihai

Cronometraj electronic:                    Dragomir Marian

Medic veterinar:                                   Tichindelean Serban

Secretar:                                                  Miulescu Ioana

Rodica Popa

Fratila Ioana

 

P R O G R A M

 JOI                                          25.05.2017       Ora : 19:00 Sedinta tehnica

 VINERI                                  26.05.2017

                       10:00                          TEST DEBUTANTI

11.00               1          Sportivi debutanti ; Amatori 1     (h=0.80-0.90 m)

                                                         Art. 238.1.1 ; fara baraj                         – 2 clasamente;

                        12.00               2         Cai debutanti; Copii 1                     (h=0.80-0.90m)

                                                            Art. 238.1.1 ;   fara baraj                      – 2 clasamente

                        13:00               3         Nivel E; Amatori 2                           (h=1.00 m)

                                                             Art. 238.2.1.; la crono                           – 2 clasamente

                        15:00               4         Nivel D ; Copii 2                               (h=1.10m)

                                                             Art. 238.2.1.; la crono .                         – 2 clasamente

17:00               5         Nivel C (Open)                                    (h=1.20m)

                                                            Art. 238.2.1 crono .                         

 SÂMBĂTA                            27.05.2017

                       10:00               6         Nivel F  Proba de incurajare            (h=0.70-80m)                                                                                                           Art. 238.1.1 ; fara baraj         

11.00               7          Sportivi debutanti; Amatori 1    (h=0.80-0.90 m)

                                                            Art. 238.1.1 ; fara baraj                          – 2 clasamente;

                         12.00               8          Cai debutanti;    Copii 1                    (h=0.80-0.90m)

Art. 238.1.1 ;   fara baraj                       – 2 clasamente   

                         13:00               9         Nivel E ;  Amatori 2 ,                           (h =1,00m)

                                                          Art. 274.5.6 ,   2 faze                             – 2 clasamente

15:00               10        Nivel D ; Copii 2                                    (h=1.10m)

                                                             Art. 274.5.6 ; 2 faze                         – 2 clasamente

17:00               11        Nivel C  (Open)                                          (h=1.20m)

                                                              Art. 274.5.6 ; 2 faze

  DUMINICĂ                          28.05.2017

09:00               12        Nivel F  Proba de incurajare           (h=0.70-80 m)                                                 Art. 238.1.1 ; fara baraj        

10.00               13        Sportivi debutanti; Amatori 1     (h=0.80-0.90 m)                                                  Art. 238.1.1 ; fara baraj                          – 2 clasamente

11.00               14        Cai debutanti; Copii 1                  (h=0.80-0.90m)                                                  Art. 238.1.1 ;   fara baraj                       – 2 clasamente

12:00               15        Nivel E; Amatori 2                            (h = 1,00 m)

                                                Art. 238.2.2 / 245.3 (baraj inclus)     – 2 clasamente

14:00               16        Nivel D  ; Copii 2                               (h = 1,10 m)

                                                Art. 238.2.2 / 245.3  (baraj inclus)    – 2 clasamente

 

16:00              17         Nivel B CUPA MUNICIPIULUI SIBIU   (h = 1,25 m)

                                                Art. 238.2.2 cu baraj la crono

 

 

CONDIŢII  TEHNICE

  1. Condiţii de concurs:

teren concurs:           Iarbă                dimensiuni =  95/80m;

▪ teren încălzire           Nisip                dimensiuni = 110/70m.

Concursul se desfăşoară conform Regulamentului naţional competiţional 2017 (cu modificările comunicate) şi Regulamentului de sărituri peste obstacole al F.E.I.

NOTA :

  1. TOTI CAI PARTICIPANTI VOR AVEA LA ZI ANALIZELE DE ANEMIE INFECTIOASA,VACCINUL ANTICARBUNOS SI VACCINUL DE INFLUENTA ECVINA. ACESTE DATE VOR FI VERIFICATE DE MEDICUL DE CONCURS INAINTE DE DESCARCAREA CAILOR DIN MIJLOACELE DE TRANSPORT,IN BAZA PASAPORTELOR CAILOR SI A CERTIFICATELOR DE TRANSPORT INTERJUDETEAN INREGISTRARE LA DIRECTIILE SANITARE COMPETENTE. IN CAZUL IN CARE EXISTA NEREGULI LA ACEST CONTROL CAII NU VOR FI PRIMITI IN BAZA SI IN CONCURS. 
  1. TOTI SPORTIVII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE SPORTIV CU VIZA VALABILA DE MEDICINA SPORTIVA SAU ADEVERINTA MEDICALA ELIBERATA DE UN DOCTOR DE MEDICINA SPORTIVA.

 

Persoanele care efectuează înscrierile finale sunt răspunzătoare de :

▪ respectarea nivelului cuplului;

▪ respectarea numărului maxim de probe/zi, pentru cal (max. 2); caii de 4 ani- 1proba/zi;

▪ respectarea încrierii unui cal în, maxim, două nivele alăturate;

▪ retragerea unui cuplu cu mai puţin de junătate de oră înainte de începerea probei (din alte motive decât cele medicale sau de forţă majora) atrage plata taxei de înscriere.

 

ASPECTE  FINANCIARE

            T O T A L  valoare PREMII  =   15 400  lei 

Premiile se distribuie conform grilei nr. 2 (loc I-30% etc.)

nr.

probă

TIPUL

PROBEI

TAXA DE

ÎNSCRIERE

VALOARE

PREMII

1.  Sportivi debutanti ;Amatori 1 300/300
2. Cai debutanti ; Copii 1 400/300 (obiecte)
3 Nivel E ; Amatori 2   600/400
4. Nivel D ; Copii 2 800/300 (obiecte)
5. Nivel C (open)  1600
6. Nivel F  Proba de incurajare  
7.  Sportivi debutanti ; Amatori 1 300/300
8. Cai debutanti ; Copii 1 400/300 (obiecte)
9. Nivel E ; Amatori 2 600/400
10. Nivel D ; Copii 2 800/300  (obiecte)
11. Nivel C  (open)  1600
12. Nivel F  Proba de incurajare  
13 Sportivi debutanti; Amatori 1 300/300
14 Cai debutanti; Copii 1 400/300 (obiecte)
15 Nivel E; Amatori 2 600/400
16 Nivel D +; Copii 2     800/300 (obiecte)
17 Nivel B CUPA MUNICIPIULUI SIBIU 2000

Notă:  Valoarea premiilor ar putea creste in functie de sumele oferite de sponsorii evenimentului.

  1. Taxa HC= 50 lei;
  2. Taxa boxe + start = 600 lei;

DETALII  CAZARE

Cazare CAI:

Cazarea cailor se face în funcţie de numarul locurilor disponibile .

▪ Înscrierile nominale sunt aşteptate până în data de  20 mai 2017 , prin fax nr.  0269/24.42.95  sau tel. Bucur Ionel 0745 855971

▪ Pentru cazarea cailor – persoana de contact: Bucur Ionel, tel. 0745855971

Conform Deciziei CO şi în urma consultărilor cu F.E.R., s-au stabilit următoarele:

Juriul de teren poate opera in program modificari orare in functie de numarul participantilor in probe.

Distribuie pe retelele de socializare