Convocator

Adunarea Generală Ordinară a Federației Ecvestre Române – 2021 va avea loc în data de 24.04.2021, începând cu ora 17:00, la adresa: str. Hipodromului FN, localitatea Tâncăbești – CS Equestria, cu următoarea:

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea afilierii definitive a structurilor nou înființate
2. Prezentarea rapoartelor de activitate a Comisiilor și Colegiilor
3. Prezentarea situației financiare
4. Raportul cenzorului
5. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2020
6. Aprobarea planului anual și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
7. Prezentarea clasamentelor sportivi
8. Supunerea spre aprobare a cuantumului taxelor anuale
9. Aprobarea înființării disciplinei Tir cu Arcul Ecvestru și includerea în cadrul disciplinelor din cadrul Federației Ecvestre Române
10. Diverse

De asemenea, găsiți în acest anunț modelul de împuternicire care trebuie sa fie însoțit de cartea de identitate a celui care reprezintă structura la lucrările Adunării Generale și vor fi prezentate în original înainte de deschiderea reuniunii.

Convocator AG 2021
Împuternicire AG

Publicat astazi, 24.03.2021

Distribuie pe retelele de socializare