Adunarea Generala: Tancabesti – 16 Martie 2013

Ordine de zi

– Confirmarea afilierii structurilor nou înfiinţate;

– Raport de activitate pe anul competiţional 2012;

– Prezentarea clasamentelor pe cluburi şi sportivi;

– Dare de seamă şi buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;

– Aprobare regulamente şi calendar competiţional 2013 pentru toate disciplinele (anduranţă, atelaje, concurs complet, dresaj, sărituri  peste obstacole; voltije);

– Reglementări antidoping;

– Reglementări privind desfăşurarea activităţilor legate de sportul ecvestru conform Legea Sportului, 69/2000;

– Premierea sportivilor cu rezultate deosebite în anul competiţional 2012.

– Diverse.